Procedure toewijzing huurwoning

 1. Iedereen die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, kan zich als woningzoekende voor een seniorenwoning bij Margriet van de Laer laten inschrijven via het inschrijfformulier op deze site.  Woningen worden in principe alleen toegewezen aan senioren vanaf 60 jaar.
   
 2. Alleenstaande jongeren (dan 60 jaar) kunnen zich eveneens laten inschrijven maar komen pas in aanmerking voor een woning als er geen senioren-kandidaten zijn. In beginsel komen alleenstaande jongeren alleen in aanmerking voor een bovenwoning ( Nederven/Wernhout).
   
 3. De administratiekosten verbonden aan een inschrijving bedragen éénmalig € 20,--. U wordt pas ingeschreven zodra dit bedrag is overgemaakt op IBAN bankrekeningnummer NL16Rabo0160504988 t.n.v. Margriet van de Laer en onder vermelding van “inschrijving .....( uw naam) ”.
   
 4. Men kan zich gelijktijdig voor meerdere complexen inschrijven. Dit leidt niet tot meerkosten.
   
 5. Toewijzing gebeurt op datum van inschrijving ofwel degene die het langste staat ingeschreven komt als eerste aan de beurt. Hiervan kan in bijzondere omstandigheden door het bestuur worden afgeweken.
   
 6. Er geldt geen punten- en/of urgentiesysteem. Een medische verklaring heeft geen invloed op een toewijzing.
   
 7. Er geldt een inkomenstoets. Wij willen u vooraf uitdrukkelijk wijzen op het volgende. Wij zijn verplicht om bij de toewijzing te kijken naar het inkomen van u en uw eventuele partner. Uitgegaan wordt van het verzamelinkomen zoals de belastingdienst dat hanteert. Wij mogen geen woning toewijzen als uw verzamelinkomen hoger is dan € 38.035,--(2019).  Het betreft het inkomen van het jaar waarin u eventueel een huurcontract tekent.
   
 8. Indien een zittende huurder van een woning naar een andere vrijkomende woning van Margriet van de Laer wil (=interne verhuizing), heeft deze voorrang op de wachtlijst.