Via deze site kunt u zich inschrijven voor een woning bij de stichting Margriet van de Laer. 

Uw inschrijving wordt vervolgens besproken in de eerstkomende bestuursvergadering. Indien uw inschrijving wordt geaccepteerd, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij verzoeken u om verandering in uw situatie door te geven via het formulier "contact".

Wij willen u vooraf uitdrukkelijk wijzen op het volgende. Wij zijn verplicht om bij de toewijzing te kijken naar het inkomen van u en uw eventuele partners ( verzamelinkomen) zoals de belastingdienst dat hanteert. Wij mogen geen woning toewijzen als uw verzamelinkomen hoger is dan € 38.035,-- ( prijspeil 2019). Het betreft het inkomen van het jaar waarin u eventueel een huurcontract tekent. 

Voor de procedure tot toewijzing verwijzen wij naar het menu "toewijzingen". 
Zie links.
Wij adviseren u dit goed te lezen. 
Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en wil graag verder naar het inschrijfformulier >